Over ons

Privacy Statement

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. omgaat met uw gegevens.


Welke gegevens worden door Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw bedrijfsonroerendgoed of woning
Wanneer u Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw bedrijfsonroerendgoed of woning, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van uw bedrijfsonroerendgoed of woning en de periode dat uw bedrijfsonroerendgoed of woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van uw bedrijfsonroerendgoed of woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • foto’s en video’s van uw bedrijfsonroerendgoed of woning
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer uw bedrijfsonroerendgoed of woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u ons verstrekt

U bent op zoek naar bedrijfsonroerendgoed of een woning
Wanneer u een Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. inschakelt bij de aankoop of huur van een bedrijfsonroerendgoed of woning, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige bedrijfsonroerendgoed of woning zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een bedrijfsonroerendgoed of woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

U koopt of huurt bedrijfsonroerendgoed of een woning van iemand die gebruik maakt van Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V.
Wanneer u bedrijfsonroerendgoed of een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V., dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over uw bedrijfsonroerendgoed of woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van uw bedrijfsonroerendgoed of woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude bedrijfsonroerendgoed of woning zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw bedrijfsonroerendgoed of een woning of u bent op zoek naar een andere bedrijfsonroerendgoed of een andere woning
Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw bedrijfsonroerendgoed of woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw bedrijfsonroerendgoed of woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. zijn dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen.

U koopt of huurt een bedrijfsonroerendgoed of woning van iemand die gebruik maakt van Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V.
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. zijn dienstverlening kan verbeteren

 

Toegang tot gegevens
Makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden.

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar uw bedrijfsonroerendgoed of woningmarkt
 • universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Beveiliging en bewaartermijn
Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien wij geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. onder vermelding van uw naam en adres. Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Alex van Keulen, makelaars en taxateurs B.V. uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Vrijblijvend kennis maken?

Laat je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

huisjes